Skip to main content
 

Produktutvikling

Vi har lang erfaring med DAK/CAD, både for mekanikk- og kretskortdesign

 

Produktutvikling: Mekanikk

Vi designer komponenter for de fleste produksjonsprosesser

 

Produktutvikling: Elektronikk

Komponentvalg, skjema og utlegg for sanntidsapplikasjoner

 

Montasje

Dedikerte arealer for mekanisk montasje. ESD-soner for montasje av elektronikk.

Produksjon: CNC-fres og drei

CNC-maskinering gir kort vei fra 3D-modell til prototype/pilotserie

 

Pilotserier

Pilotserier er et viktig steg for test og kvalifisering til serieproduksjon

 

Montasje og kvalitetssikring

I pilotserien utvikles også montasje- og kvalitetsrutiner, som benyttes i oppstart av serieproduksjon

1
1

Design & produktutvikling

Vi utfører produktutvikling fra tidlig konseptfase til industrialisering og serieproduksjon. Vi er sterke på teknisk krevende og tverrfaglige problemstillinger. Tidlig i prosjektene tar vi inn brukerscenarier, formgivning og industridesign.

Prototyping & pilotserier

I prosjektene realiserer vi tidlig prototyper for å teste ut løsninger. Adigo har produksjonsutstyr, testfasiliteter og personale for sømløs integrasjon mellom produktutvikling og praktiske forsøk. Vi gjennomfører pilotproduksjon og hjelper til i oppstart av serieproduksjon.

Prosjektgjennomføring

Siden selskapet ble etablert har prosjektledelse og -gjennomføring knyttet til produktutvikling vært vår kjernevirksomhet. Dette var også bakgrunn for navnet Adigo, som betyr «jeg driver frem» på latin.

Elektronikk & programvare

Robotikkgruppen arbeider i spennet mellom analog design, egenutviklede digitale systemer for sanntidsregulering og «embedded linux». Vi engasjeres innen design av servo- og målesystemer, maskinsyn, robotikk og navigasjon.

Mekanikk

Maskingruppen arbeider med utvikling av dynamisk mekanikk og konstruksjoner for bedrifter i mange bransjer. Vi benytter 3D-modellering, gjør styrkeberegninger og designer komponenter for de fleste produksjonsmetoder.