Passasjertelling

Passasjertelling

Automatisert telling av passasjerer, vha. maskinsyn og kunstig intelligens

Inspeksjonsrobot VÅK_1

Inspeksjonsrobot VÅK_1

Autonom robot for on-site inspeksjon

Presisjonsprøytingsrobot

Presisjonsprøytingsrobot

Automatisk deteksjon og sprøyting av ugress i planterader

Håndholdt måleinstrument

Håndholdt måleinstrument

Lokalisering av feil på lange industrielle kabler

Field Flux Robot

Field Flux Robot

Automatisk N2O-måling i felt

Elektrisk rullestol

Elektrisk rullestol

Vårt første store prosjekt

High end høyttaler

High end høyttaler

Høytalerdesign som forskning - en referansehøytaler

Jordprøvetaker

Jordprøvetaker

Kartlegging av mineraler i jord

Lapraskopisimulator

Lapraskopisimulator

Simulator for kikkhullskirugi

Aktilite 128

Aktilite 128

Behandlingslampe for hudkreft