Passasjertelling

Passasjertelling

Automatisert telling av passasjerer, vha. maskinsyn og kunstig intelligens

Inspeksjonsrobot VÅK_1

Inspeksjonsrobot VÅK_1

Autonom robot for on-site inspeksjon

BioSort iFarm

BioSort iFarm

Individbasert havbruk

Presisjonsprøytingsrobot

Presisjonsprøytingsrobot

Automatisk deteksjon og sprøyting av ugress i planterader

Håndholdt måleinstrument

Håndholdt måleinstrument

Lokalisering av feil på lange industrielle kabler

Cisco servomotor

Cisco servomotor

Ultrapresis børsteløs servomotor

Field Flux Robot

Field Flux Robot

Automatisk N2O-måling i felt

Micro Kaplanturbin

Micro Kaplanturbin

Offshore slepegenerator

Elektrisk rullestol

Elektrisk rullestol

Vårt første store prosjekt

Postbil

Postbil

Miljøvennlig distribusjon i lokalmiljø