Passasjertelling

Passasjertelling

Automatisert telling av passasjerer, vha. maskinsyn og kunstig intelligens

BioSort iFarm

BioSort iFarm

Individbasert havbruk

Presisjonsprøytingsrobot

Presisjonsprøytingsrobot

Automatisk deteksjon og sprøyting av ugress i planterader