Prosjektet

Industrien som foredler egg og produserer ulike eggprodukter har tradisjonelt et stort avfallsproblem. Eggeskallet må destrueres og dette representerer en betydelig kostnad.

Adigo har utviklet et komplett prosessanlegg som separer skallet (kalken) fra membran i eggeskall. Membranen har mange interessante egenskaper for f.eks. farmasøytisk- og kosmetikkindustrien. Produktet er derfor etterspurt, og en verdifull ressurs for industrien.

Kunde

Vårt bidrag

Konstruksjon, Elektronikk, Prototyping og Testing