Prosjektet

Tradisjonelt behandles fisk i en fiskemerd som en samlet gruppe. Eksempelvis behandler man hele merden for lakselus, som om alle fisk er like angrepet, og når fisken skal slaktes tømmer man merden for fisk, uavhengig av størrelse.

BioSort iFarm er et system under utvikling for bedre ressursutnyttelse og dyrevelferd innen lakseoppdrett gjennom sykdomsdiagnose, luseovervåkning og nøyaktig biomassemåling på fiskeindividnivå. Dette oppnås ved å skanne hver fisk i merden i 3D og ved bruk av individgjenkjenning opprette en helsejournal pr. fisk slik at fiskens utvikling kan følges over tid. Automatisk utsortering av syk fisk samt størrelses sortering er del av løsningen.

Når fisken går til overflaten for å fylle svømmeblæren med luft svømmer fisken gjennom systemet som skanner fisken og gir mulighet for utsortering. Fiskens naturlige atferd benyttes for å oppnå en diagnose for hver fisk, uten at fisken utsettes for stress.

Kunde

Vårt bidrag

Industridesign, maskinsyn, elektronikkdesign, prototyping og testing