Skip to main content

Adigo AS

Adigo AS arbeider med industriell produktutvikling. Prosjektene vi vanligvis engasjeres i er teknisk avanserte og har tverrfaglige krav. Ofte med kombinasjonen brukeropplevelse, dynamisk mekanikk og sanntidselektronikk. Energiteknikk er også et felt vi ofte utfører oppdrag i.

Vi har kompetanse og erfaring innen prosjektledelse, brukerstudier, industridesign, mekanisk konstruksjon, sanntidselektronikk, varme-/kuldeteknikk, logistikk og produksjonplanlegging. Adigos kunder er alt fra større industribedrifter til enkeltstående gründere og forskningsinstitusjoner.

Vi ønsker å utvikle gode løsninger basert på innsikt i de praktiske krav som stilles til et produkt, både fra våre kunder og brukerne.

Adigo AS ble etablert i 1996, og våre ansatte dekker fagkretsene industridesign, maskinkonstruksjon, teknisk kybernetikk, informatikk og termodynamikk.

Vi er en uformell organisasjon og passer på å utnytte den tverrfaglige kompetansen vi og vårt nettverk har til effektivt å komme frem til gode produkter. Vi har det gøy på jobb og føler oss priviligerte som kan arbeide med så mange og varierte utfordinger!

Formål:
Drive design og fremstilling av innovative produkter basert på innsikt i marked, brukerbehov og teknologi.

Kjerneverdier:
–  Forbedre våre metoder for å oppnå bedre produkter mer effektivt
–  Oppmuntre og respektere individuell kreativitet, initiativ og personlig vekst
–  Være ansvarlig og engasjert
–  God integritet og etikk

Adigo er et latinsk verb som betyr «Jeg driver frem»

Vi har et strategisk samarbeid med Dynatec Gruppen, www.dynatec.no

 
 
1
1