Skip to main content

Velkommen til Adigo sin studentkonkurranse 2022!

“Video pitch + litt dokumentasjon = 50.000,-?”

Oppgaveinnlevering

Oppgaveinnlevering er stengt, takk for deltagelse i årets studentkonkurranse! Følg oss på LinkedIn eller Instagram for oppdatering om fremtidige arrangement.

 

Beskrivelse

Vil du bli sivilingeniør for å løse store og små verdensproblemer gjennom å skape innovative produkter og løsninger?  Nå får du sjansen til å teste ut livet som produktutvikler, og samtidig muligheten til å vinne 50.000,-!

Hvem er vi? Adigo Mekatronikk er et innovasjon- og designfirma med over 25 års erfaring med utvikling av banebrytende robotikk og industriprodukter. Vi er en gjeng på 27 problemløsere med variert bakgrunn som jobber på kontorene våre på Langhus – kun 20 min utenfor Oslo. Nå ønsker vi å dele vår lidenskap for innovativ teknologi med interesserte studenter; denne gang I form av en konsept- og kodekonkurranse som gir innblikk I hverdagen som en innovativ produktutvikler.

Konkurransen blir arrangert i samarbeid med Contactor NTNU og varer 2.-11.september. I løpet av 9 dager får du jobbet på et kreativt prosjekt som tar i bruk dine problemløsningsferdigheter, samt kodeferdigheter, for å løse et reelt samfunnsproblem. Konkurransen er åpen for studenter med kode- og konseptutviklingsinteresse, fra alle årstrinn. Studenter på utveksling kan også delta remote! English speaking students are also encouraged to enroll! Du kan melde deg på individuelt eller i et lag med opptil 5 deltagere. Underveis vil det være mulighet for å melde seg på en kort veiledningstime med oss i Adigo.

Løsningen presenteres i form av en videopitch, sammen med kode/pseudokode og vedlegg som illustrerer løsningen. I tillegg til verdifull problemløsningserfaring stikker vinneren av med 50.000 kroner. Er du klar for å utfordre deg selv, bruke potensialet ditt og lære mer om livet som produktutvikler? Meld deg på til høyre da vel!

Lurer du på noe mer? Møt oss på stand 31. august i Realfagsbygget og torsdag 1. september  i Elektrobygget for å slå av en prat eller send dine spørsmål til konkurranse@adigo.no. Ellers kan du bli bedre kjent med vårt arbeid på https://www.adigomechatronics.no/prosjekter/ eller @adigo_mechatronics på IG og LinkedIn!

 

Konkurransevilkår Adigo studentkonkurranse 2022

Konkurransen er åpen for studenter fra studiestedet NTNU – Trondheim som har betalt studieavgift 2022/2023. Adigo Mekatronikk AS (Adigo) er ansvarlig for konkurransen i samarbeid med Contactor NTNU. Ved påmelding og deltakelse i konkurransen vil konkurransevilkårene her anses som akseptert.

 1. Påmelding

Du kan delta individuelt eller på lag med opptil 5 deltakere. Påmelding gjøres på denne siden.

 1. Konkurranseperiode

Oppgaven blir tilgjengeliggjort 2. september 2022 og må leveres innen 11. september kl. 23:59. Innlevering vil være åpen frem til 12.september 2022 kl 09.00 i tilfelle tekniske problemer. Løsningen skal presenteres som en videopitch på max 4 minutter og rapport (én PDF) med pseudokode/kode og illustrasjon av systemarkitektur på max 5 sider (A4).

Vinneren blir kontaktet på den e-postadressen som ble registrert ved påmeldingen. Vinneren aksepterer at videopitch publiseres. Publisering av vinneren med fullt navn på nettsider eller i sosiale kanaler vil ikke bli gjort uten samtykke.

 1. Innlevering av oppgave

For å få innleveringen godkjent må den lastes opp som beskrevet via NTNU sin OneDrive.

Innleveringen foregår som følger:

 • En av lagets deltagere lager en mappe med PDF og videopitch som lastes opp til deres egne private NTNU OneDrive bruker
 • Mappen skal hete det samme som lagets navn.
 • Åpen link til mappen med PDF og videopitch skal deretter sendes inn via adigomechatronics.no/konkurranse/. Det er lagets eget ansvar at:
  • lenken gir Adigo tilgang til innholdet av mappen
  • lenken er fungerende til og med kåringen 15.september 2022
  • laget sette av tilstrekkelig med tid til å forberede innleveringen
  • at Adigo kun får tilgang til konkurransemappen og ingen øvrige tilganger
  • Adigos tilganger til mappen fjernes av deltagerne etter 15.september 2022
 1. Premien

Vinneren blir kåret 15. september 2022 og laget vil få kr 50 000 i premie.

Premien kan utløse skattemessige konsekvenser for vinneren, som selv har ansvaret for sine skattemessige forpliktelser.

 1. Vurdering

Vinneren kåres av en jury. Juryen vil bestå av ledere og eksperter i Adigo. Avgjørelsen kan ikke påklages.

 1. Generell informasjon

Adigo forbeholder seg retten til å endre vilkårene for konkurransen hvis den ikke kan gjennomføres som planlagt.

Ved mistanke om juks eller brudd på konkurransevilkårene kan deltakeren bli diskvalifisert fra konkurransen.

Alle bidrag som leveres vil bli slettet så snart som mulig etter at konkurransen er avsluttet.

Adigo har til enhver tid pågående prosjekter for å utvikle produkter, leveranser og tjenester innen samme felt som studentkonkurransen og vil også ha det i fremtiden. Adigo påtar seg ikke ansvar eller forpliktelser overfor deltakerne dersom konsepter, løsningsforslag eller idéer som deltakerne fremsetter i forbindelse med konkurransen, har likhetstrekk med pågående eller fremtidige prosjekter, produkter, leveranser eller tjenester i Adigo med mindre dette følger av preseptorisk lovgivning.

Ved spørsmål til konkurransen kan vi kontaktes på: konkurranse@adigo.no

Personvernerklæring studentkonkurranse

Behandling av personopplysninger i Adigo Mekatronikk AS

Adigo Mekatronikk AS (organisasjonsnummer 976 518 292) er behandlingsansvarlig for personopplysningene. Du kan kontakte oss i tilknytning til behandling av personopplysninger:

Adresse: Adigo Mekatronikk AS, Berghagan 3, 1405 Langhus

E-post: konkurranse@adigo.no

 1. Vår behandling av personopplysninger

Vi begrenser samling av personopplysninger til: Navn, e-postadresse samt studie og årskull.  Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til de formål du har akseptert i forbindelse med konkurransen. Dette er opplysninger som du oppgir på nettstedet for at vi skal kunne kommunisere med deg gjennom konkurransen.

 1. Lagringstid

Vi lagrer lagdeltagernes navn, epostadresse, årskull og studie hos oss så lenge det er nødvendig for gjennomføring av konkurransen. Dette slettes senest en måned etter konkurransen er avsluttet om ikke annet er avtalt. Dersom det er gitt samtykke til at lagdeltagernes navn, epostadresse, årskull og studie lagres av Adigo til rekrutteringsformål, vil denne informasjonen bli lagret og slettet senest 12 måneder etter endt konkurranse.

 1. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn, retting og sletting av personopplysninger i henhold til personvernlovgivningen. Videre har du på visse vilkår rett til begrensning av behandlingen og til å protestere. I tillegg har du rett til dataportabilitet.

Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger, med den følge at Adigo må slette personopplysninger som blir behandlet med grunnlag i samtykket.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til oss per e-post konkurranse@adigo.no. Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du kontakte Datatilsynet. Se informasjon på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

 1. Endringer

Ved endringer av våre tjenester eller i personopplysningsregelverket, vil vi dersom vi har dine kontaktopplysninger, gjøre deg oppmerksom på dette.