Skip to main content
 

Velkommen til Adigo AS

Over 25 år med industriell produktutvikling

 

Velkommen til Adigo AS

Over 25 år med industriell produktutvikling

 

Velkommen til Adigo AS

Over 25 år med industriell produktutvikling

OM OSS

Adigo AS ble etablert i 1996, og våre ansatte dekker fagkretsene industridesign, maskinkonstruksjon, teknisk kybernetikk, informatikk og termodynamikk.

Vi arbeider med industriell produktutvikling i teknisk avanserte tverrfaglige prosjekter. Ofte en kombinasjon av brukeropplevelse, dynamisk mekanikk og sanntidselektronikk.

 

Produktutvikling

Vi har lang erfaring med DAK/CAD, både for mekanikk- og kretskortdesign

 

Produktutvikling: Mekanikk

Vi designer komponenter for de fleste produksjonsprosesser

 

Produktutvikling: Elektronikk

Komponentvalg, skjema og utlegg for sanntidsapplikasjoner

 

Montasje

Dedikerte arealer for mekanisk montasje. ESD-soner for montasje av elektronikk.

Produksjon: CNC-fres og drei

CNC-maskinering gir kort vei fra 3D-modell til prototype/pilotserie

 

Pilotserier

Pilotserier er et viktig steg for test og kvalifisering til serieproduksjon

 

Montasje og kvalitetssikring

I pilotserien utvikles også montasje- og kvalitetsrutiner, som benyttes i oppstart av serieproduksjon

1
1

Design & produktutvikling

Vi utfører produktutvikling fra tidlig konseptfase til industrialisering og serieproduksjon. Vi er sterke på teknisk krevende og tverrfaglige problemstillinger. Tidlig i prosjektene tar vi inn brukerscenarier, formgivning og industridesign.

Prototyping & pilotserier

I prosjektene realiserer vi tidlig prototyper for å teste ut løsninger. Adigo har produksjonsutstyr, testfasiliteter og personale for sømløs integrasjon mellom produktutvikling og praktiske forsøk. Vi gjennomfører pilotproduksjon og hjelper til i oppstart av serieproduksjon.

Prosjektgjennomføring

Siden selskapet ble etablert har prosjektledelse og -gjennomføring knyttet til produktutvikling vært vår kjernevirksomhet. Dette var også bakgrunn for navnet Adigo, som betyr «jeg driver frem» på latin.

Elektronikk & programvare

Robotikkgruppen arbeider i spennet mellom analog design, egenutviklede digitale systemer for sanntidsregulering og «embedded linux». Vi engasjeres innen design av servo- og målesystemer, maskinsyn, robotikk og navigasjon.

Mekanikk

Maskingruppen arbeider med utvikling av dynamisk mekanikk og konstruksjoner for bedrifter i mange bransjer. Vi benytter 3D-modellering, gjør styrkeberegninger og designer komponenter for de fleste produksjonsmetoder.